UItbetaling Tegoeden 2019 Nationaal en Inter Nationaal

Belangrijke Mededeling
 
Betreft uitbetalingen van  de Nationale en inter Nationale Vluchten
Op heden stellen we vast dat we geen toegang meeer hebben op onze finacieele toestand van de vluchten op Wprol
Dit werd gemeld aan Wprol en KBDB Nationaal , die ons beloofden om dit euvel zo spoedig mogel;ijk op te lossen
Wat we op vandaag in ons bezit hebben zal al worden uitbetaald de rest volgt later zodra we de informatie krijgen
 
dank voor jullie begrip
 
Peter & Anne

Terug naar homepagina
© 2020 FONDCLUB DE ZWALUW - VLAMERTINGE